Ebooki będą rządzić?

Ja jednak wierzę w książkę drukowaną

http://m.onet.pl/wiadomosci,210bm